Mowyte i pyjamas
Chuck Palahniuk
Poesi av Towe My 2004-2011.P o e s i a r k i v e t .

Du vet. Allt är inte till för att glömmas.

/TM, oktober 2011.

The Candyland! min egen grafik